Oto mój program:

Robert Mróz. Kandydat na radnego: Koalicja Obywatelska Kalisz

Wiek: 38 lat

Wychowanek Domu Dziecka w Kaliszu.

Przez 11 lat prowadził firmę budowlaną w Norwegii. Odniósł tam sukces. Przeprowadził setki remontów i modernizacji.
2 lata temu postanowił przeprowadzić się do rodzinnego miasta. Założył firmę budowlaną Rocco Build ( rocco-build.com ). 
Zaangażowany w pomoc społeczną – zwłaszcza na rzecz Domu Dziecka ( festyny Uśmiech Dziecka w Naszych Rękach) w 2016 i 2017, pomoc w wycenach, zbiórka świąteczna paczka dla podopiecznych kaliskiego Domu Dziecka na Wigilię. ).
Aktywny sportowo: biegi, crossfit, współorganizator i uczestnik biegów ( biegi charytatywne).
Pasjonat motoryzacji – jego dopracowana w najmniejszych szczegółach Honda CRX była wystawiana na międzynarodowym Salonie w Budapeszcie a w październiku 2018 w Wiedniu. ( www.honda-crx.pl ).
Założyciel fundacji OdMrozić Serca która pomaga wychowankom domów dziecka w wejściu w dorosłe życie. Współtwórca koncepcji gry edukacyjnej, pomagającej młodzieży zrozumieć mechanizmy świata dorosłych poprzez naukę praktycznych umiejętności ( podstawy finansów, relacji z urzędami itp.). Fundacja rozpocznie swoją działalność w październiku i jest konsekwencją wszystkich podejmowanych do tej pory działań charytatywnych Roberta. Jej działalność obejmie nie tylko wspomaganie wychowanków Domów Dziecka, ale też ogólne wspomaganie ludzi wchodzących w dorosłe życie.
Mówi biegle po angielsku i norwesku.

Optymista, wierzy, we współdziałanie i współpracę między ludźmi. Zwolennik działań na rzecz lokalnej społeczności. Wybrał powrót do Polski mimo znakomitej pozycji na rynku norweskim, bo Kalisz jest jego miejscem na ziemi. Mieszka z żoną w centrum miasta w, domu, w którym urodził się Stefan Szolc-Rogoziński – „tuż przy fontannie”.

PROGRAM

1. Punkt ogólny: Zwiększenie wrażliwości społecznej Kaliszan.

Będę promował i popierał wszelkie działania ukierunkowane na podkreślanie tego co nas wszystkich łączy, a nie tego co nas dzieli.
Wszelkie działania skierowane na uświadamianie ludziom potrzeby otwarcia się na innych na poziomie lokalnym: imprezy integracyjne, spotkania, publikacje – w konsekwencji stworzenie szerszego programu: Wszyscy jesteśmy kaliszanami ( nazwa robocza ), jednoczącego rozproszone programy społeczne i indywidualne działania. GMO,

Jak dążyć do tego celu?: Poprzez zaangażowanie się w organizowanie i wspieranie organizowania wszelkich wydarzeń integrujących mieszkańców, pogłębiające ich wrażliwość społeczną. Publikacje i promowanie wydarzeń związanych z w/w kwestią w mediach lokalnych, na stronie miasta, w mediach ogólnopolskich.

2. Punkt szczegółowy: Park miejski – miejsce spotkań

Mamy w Kaliszu drugi najstarszy park w Polsce. Jest bardzo piękny. Stanowi świetną wizytówkę miasta. I co ważne – nie jest w złym stanie. Ale może być prawdziwą perełką wśród parków Polski, służącą promowaniu miasta i zwiększeniu jego atrakcyjności.

a. Szybkie uporządkowanie statusu Domku Parkowego – to miejsce może być fantastycznym punktem imprez rodzinnych, miejscem startu biegów, miejscem spotkań kulturalnych ( wieczór poezji w parku, kameralne koncerty w parku).

Poprawienie stanu ławek parkowych – systematyczny program ich odnawiania, bo niektóre są w złym stanie. Ławki to pierwsze, co rzuca się w oczy spacerującym po Parku.

c. miejsca z wodą zdatną do picia – jak np.: na Alei Wolności. Ludzie są coraz bardziej aktywni: biegają, jeżdżą na rowerach. Większość tych aktywności dzieje się właśnie w parku. Do aktywności fizycznej potrzebna jest woda. Doprowadźmy ją do kilku miejsc właśnie tam, a jeszcze więcej ludzi będzie korzystało z rekreacji w naszym pięknym parku.

d. czterokołowce – znakomita forma rozrywki dla całych rodzin, kolejny element ściągający ludzi do parku. każdy taki czterokołowiec mógłby być zasponsorowany przez jedną z dużych kaliskich firm i oznakowanych logotypami takiej firmy. W ten sposób koszty byłyby znacznie zmniejszone.

e. świadoma akcja PR ogólnopolska – Z czym się kojarzy Kalisz „na zewnątrz, czyli mieszkańcom Warszawy, Poznania czy Nowej Soli? Zawodzie, św. Józef, a może jednak również mógłby to być Park? Nasz park jest NAPRAWDĘ PIĘKNY I UNIKALNY.
Proponuję prowadzenie zaplanowanych działań promujących piękno kaliskiego parku: wysyłanie do mediów ogólnopolskich informacji o parku, jego historii, ciekawych miejscach do mediów ogólnopolskich ( np.: Anna Tabaka, Maciej Błachowicz, ) . Konkursy fotograficzne organizowane przez miasto – poświecone parkowi ( cztery edycje w roku – jak pory roku ). Stopniowo konkurs może gromadzić coraz lepszych fotografików – co się będzie przyczyniać do coraz większej popularności samego Kalisza

f. Planowanie imprez w Parku dwa razy do roku – wiosna i jesień – koncerty, stoiska, z udziałem stoisk komercyjnych co pokryje koszty

3. Punkt szczegółowy: Społeczne Centrum Sportu

Stworzenie miejsca do uprawniania sportu rodzinnego – gdzie rodzice mogą ćwiczyć wspólnie z dziećmi, lub gdzie mogę pozostawić dzieci pod dobrą opieką. Siłownia, salka do jogi, crossfit, itp.

Takie miejsce przyciągałoby całe rodziny. Zadbalibyśmy o przyciągnięcie młodzieży, danie im pozytywnych wzorców do naśladowania, kształtowania charakteru poprzez właściwy przykład i własny wysiłek. Miejsce znacznie skromniejsze w swoich założeniach, niż aquapark i z założenia dostępne za bardzo niską opłatą.

Posiadacze specjalnego członkostwa korzystaliby z udogodnień za darmo. Przyznawane byłoby wyróżniającym się uczniom, pracownikom instytucji firm itp.

Misja takiego miejsca: Edukacja sportowa dla rodzin. Jestem w stanie stworzyć szczegółowy program, zadbać o promocję tego miejsca – wspaniałego miejsca dla integracji.

Istnieją dwie możliwe lokalizacje: Dawne centrum chińskie przy Rogatce , będące w gestii Miasta, oraz lokalizacja komercyjna, która może być pozyskana w dzierżawie relatywnie niskim kosztem.

4. Punkt szczegółowy: Bardziej dogłębne analizy planowanych inwestycji

W ostatnich latach, za dwóch poprzednich ekip miały miejsce inwestycje, powszechnie uznawane za chybione:

- system monitoringu ruchu w mieście
- zakup basenu Delfin
- kontrapas
- stadion

Proponuję stworzenie dodatkowego ciała, składającego, mającego możliwość opiniowania takich inwestycji w celu przewidzenia ewentualnych negatywnych konsekwencji. Byłby to swojego rodzaju głos doradczy, pozwalający zmniejszyć niebezpieczeństwo podejmowania błędnych decyzji.